Priser & Villkor

Priser

Valpkurs och vardagslydnadskurs: 950 kr

Hundmöteskurs och Antijaktkurs: 1200 kr

Nose Work kurs steg 1 (individuellt): 1200 kr

Privat träning Hundinstruktör: 350 kr/tillfälle.

Konsultation Hundpsykolog: 450 kr/tillfälle.

Betalas med swish till 073-4176702.

Genom din anmälan samtycker du till rådande betalningsvillkor samt villkor för deltagande. Betalning sker med swish där du anger ditt för- och efternamn och ska ske en vecka innan bokat tillfälle för att du ska få behålla din bokning/plats på kursen. Din anmälan är bindande, och om du avslutar kursen i förtid är du fortfarande betalningsskyldig för hela kursen, förutom vid sjukdom styrkt med läkarintyg. Enligt ångerrätten kan din anmälan dock återtas senast 14 dagar efter inskickad anmälan. För mer information se Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

Om du måste avboka vid privat träning/konsultation ska detta göras senast ett dygn innan bokad tid för att du ska få dina pengar åter. Ombokning av tid för privat träning/konsultation ska helst göras senast ett dygn innan bokad tid. Jag förbehåller mig rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal (kursavgift betalas då tillbaka). Jag förbehåller mig rätten att ställa in kurs/privat träning/konsultation vid händelse av sjukdom eller oväder. Vid händelse av detta bokas aktuellt tillfälle om.

Villkor för deltagande

Jag tar inget ansvar för din hund på mina kurser. Enligt 19§ Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150), gäller strikt hundägaransvar vilket innebär att du som ägare är ansvarig för det din hund gör oavsett anledning till det. Flera familjemedlemmar är självklart välkomna att delta. Hundarna ska dock alltid ansvaras av de vuxna. Det innebär att de vuxna måste hantera hunden om barnet/ungdomen inte orkar hålla hunden vid händelse att den gör ett snabbt ryck. Den vuxna är oavsett ALLTID ansvarig för hunden.

För att din hund ska få delta ska den vara vaccinerad enligt rekommendation samt försäkrad. Inga sjuka hundar får delta. Du som ägare är skyldig att informera mig vid anmälan om din hund är reaktiv eller under löp. Detta bör informeras omgående för att jag ska kunna ta ställning till om din hund kan vara med på aktuell kurs eller inte. Jag förbehåller mig rätten att neka dig och din hunds deltagande på kurs om du inte uppfyllt villkoren för deltagande (vi tittar då på en annan lösning) eller har ett handlag med din hund som jag anser är direkt skadligt mot din hund. Djurskyddslagen.